Home

Op deze website vindt u informatie over de functiemix. Goede leraren mogen extra worden beloond en moeten de kans krijgen om voor de klas carrière te maken. De functiemix biedt daartoe mogelijkheden. Op basis van goed personeelsbeleid kunnen scholen hiermee leerkrachten die meer willen en kunnen, de mogelijkheid bieden carrière te maken voor de klas.

Deze website is voor iedereen die betrokken is bij het invoeren van de functiemix: leraren, schooldirecties, MR-leden en schoolbestuurders. Deze website is gemaakt in samenwerking met de onderwijsvakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS, de werkgeversorganisaties VO-raad en PO-Raad en het ministerie van OCW.