Differentiatie in het team leidt tot beter onderwijs

In een blogreeks - onder de noemer 'Functiemix in het basisonderwijs: zorg of zegen?' - hebben we de bestuurders van de verschillende stakeholders gevraagd om hun visie op de het personeelsbeleid en de functiemix in het primair onderwijs. Vandaag trappen we af met Cor Duinmaijer, bestuurder bij CNVO.

De invoering van de functiemix is een zegen voor het basisonderwijs. Daar is geen twijfel over mogelijk. Nog niet eerder is er in het onderwijs zoveel extra geld geïnvesteerd. Door onderscheid te maken in functies, kun je extra taken of specialismen van leraren belonen en expliciet maken.

Win-win

Functiedifferentiatie is een win-win situatie voor schoolbestuurders, leraren en leerlingen.  Door een juiste mix van talenten ontstaat een meer heterogeen team met meer eigen verantwoordelijkheid voor de leraren. Dit stimuleert de persoonlijke ontwikkelruimte van leraren, bovendien worden ze expliciet gewaardeerd voor hun inzet. Uiteindelijk profiteren de leerlingen hiervan. Door meer specialisten in het lerarenteam, krijgen leerlingen meer gedifferentieerd onderwijs en kunnen ze meer op maat  leren.

Belemmeringen

Al vanaf 2008 is door het ministerie van OCW en de sociale partners gericht en nadrukkelijk ingezet op de functiemix in het basisonderwijs. Toch is het beoogde percentage van 40% LB-functies nog niet gehaald. Je vraagt je af hoe het komt dat deze cijfers zo achterblijven. Daar liggen naar mijn mening meerdere factoren aan ten grondslag. Een belangrijke oorzaak van het achterblijven van het streefcijfer voor functiemix is waarschijnlijk het afnemend budget van basisscholen. Door krimp in het aantal leerlingen neemt het beschikbare budget af. Hoewel scholen extra geld ontvangen voor de functiemix komt het niet altijd ten goede aan de functiemix. Ook sluit de vraag en het aanbod van specialismen binnen een team niet altijd op elkaar aan.

Leren van elkaar

Leraren voelen ook niet altijd de behoefte een ‘papiertje te halen’ voor kennis en vaardigheden die ze al langer beheersen. Hoewel 77% van de leraren vindt dat leraren beloond mogen worden voor specifieke kwaliteiten, is men in het basisonderwijs nog niet zo gewend aan functiedifferentiatie en beloning. Optimale invoering en toepassing van de functiemix vraagt dus een cultuur- en gedragsomslag binnen het onderwijs. Maar er zijn natuurlijk ook scholen die er al wel in geslaagd zijn een mooie mix van LA- en LB-functies binnen het lerarenteam te creëren.  Deze scholen kunnen een voorbeeld en inspiratie voor andere scholen zijn. Ik doe dan ook een oproep aan alle schoolbestuurders om zich aan te melden voor de regionale bijeenkomsten – de zogenaamde Alliantiefabrieken – om met en van elkaar te leren en elkaar te stimuleren de mogelijkheden van de functiemix optimaal te benutten. Dit is een ideale kans om eens over de schutting te kijken!

Cor Duinmaijer, bestuurder CNV Onderwijs