Cijfers Functiemix 2017 beschikbaar

DUO heeft de functiemixcijfers met peildatum 1 oktober 2017 opgeleverd. In het basisonderwijs is een hele lichte stijging te zien van het aandeel leraren in schaal LB, van 26,0% in 2016 naar 26,7% in 2017. De doelstelling van 40% LB is daarmee nog steeds niet gehaald.

Functiemix ontwikkeling basisonderwijs

Functiemix ontwikkeling basisonderwijs
BAO LABAO LBBAO LC
201185,8140,1
20128217,90,2
201378,621,10,2
201475,524,20,3
201574,125,50,3
201673,6260,3
201772,926,70,3
Doel58*v40*v2*v

Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het bao in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 72,9% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LB nam juist toe tot 26,7% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.

Brontabel als csv (177 bytes)

Functiemix ontwikkeling speciaal (basis) onderwijs

Functiemix ontwikkeling speciaal (basis) onderwijs
SO LASO LBSO LC
20110,293,26,5
20120,391,38,4
20130,289,89,9
20140,388,311,3
20150,486,812,8
20160,486,213,2
20170,68613,3
Doel0*v86*v14*v
Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het sbao/wec in schaal LB uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 86,0% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LC nam juist toe tot 13,3% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.
Brontabel als csv (175 bytes)

Functiemix ontwikkeling voortgezet onderwijs binnen Randstadregio's

Functiemix ontwikkeling voortgezet onderwijs binnen Randstadregio's
VO LBVO LCVO LD
201136,542,920,2
201236,44320,3
201335,343,520,9
201431,540,228,1
201531,540,128,1
201632,54027,3
201732,340,327,1
Doel16*v55*v29*v
In oktober 2017 werd het grootste deel van de leraren op scholen in de Randstadregio’s in salarisschaal LC uitbetaald (40,3%). Daarna volgden salarisschaal LB (32,3%), salarisschaal LD (27,1%) en tot slot ontving een zeer klein deel salarisschaal LE (0,2%). Van een klein deel van de leraren kon de salarisschaal niet worden bepaald (0,1%). Tot 2014 is de functiemix in de Randstadregio’s, ofwel de verdeling van leraren naar salarisschaal, duidelijk verbeterd. Sindsdien is deze iets verslechterd. De overheid heeft hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.
Brontabel als csv (184 bytes)

Functiemix ontwikkeling voortgezet onderwijs buiten Randstadregio's

Functiemix ontwikkeling voortgezet onderwijs buiten Randstadregio's
VO LBVO LCVO LD
20115722,819,7
201255,723,720,3
201354,524,420,6
201449,423,826,5
201548,824,626
201649,324,925,3
201749,425,125,1
Doel46*v27*v27*v
In oktober 2017 werd het grootste deel van de leraren op scholen buiten de Randstadregio’s in salarisschaal LB uitbetaald (49,4%). Daarna volgden salarisschaal LC en salarisschaal LD (beiden 25,1%) en tot slot ontving een zeer klein deel salarisschaal LE (0,1%). Van een klein deel van de leraren kon de salarisschaal niet worden bepaald (0,3%). Tot 2014 is de functiemix buiten de Randstadregio’s, ofwel de verdeling van leraren naar salarisschaal, duidelijk verbeterd. Sindsdien is deze iets verslechterd. De overheid heeft hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.
Brontabel als csv (184 bytes)

De doelstelling LD voor 2014 voor de Randstad (29%) en niet-Randstad (27%) is bijna gehaald. Ook de doelstelling LC voor de niet-Randstad (27%) gaat in de goede richting. De doelstelling LC voor de Randstad (55%) is nog niet gehaald.

Realisatie per bestuur/school

In de functiemix database staan alle gegevens per instelling, voor zowel PO, VO als MBO.