Convenant Actieplan Leerkracht

In het convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008 zijn afspraken gemaakt  door de minister van OCW en sociale partners over de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar.