Brochure Functiemix PO

Deze brochure over nut en noodzaak van de functiemix is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs, en is ook interessant voor HR-medewerkers en leraren. De brochure biedt daarnaast informatie voor P(G)MR-leden, zodat ze goed mee kunnen kijken bij de ontwikkeling van teams.