Documenten

18 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Functiereeks leraren primair onderwijs L10 L11 L12

  Publicatie | 26-03-2019

 2. Convenant Actieplan Leerkracht

  In het convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008 zijn afspraken gemaakt  door de minister van OCW en sociale ...

  Publicatie | 03-04-2018

 3. Is de functiemix ook een garantie voor de verbetering van het onderwijs? Wie bepaalt de promotiecriteria en de kwaliteitseisen?

  Goede leraren kunnen door middel van de functiemix, aan de hand van objectieve promotiecriteria extra worden beloond. Het gaat ...

  Vraag en antwoord

 4. Wat is de rol van het schoolbestuur en schoolleider, maar ook medezeggenschapsraad en P&O bij het versterken van de functiemix?

  De functiemix kan schoolbesturen en schoolleiders helpen bij het realiseren van hun visie en het behalen van ...

  Vraag en antwoord

 5. Wordt er op school- of bestuursniveau afgerekend?

  De bekostiging vindt altijd op bestuursniveau plaats. In de CAO zijn specificaties opgenomen voor de functiemix op schoolniveau, ...

  Vraag en antwoord

 6. Welke personen worden in de meting functiemix opgenomen?

  Tot het onderwijzend personeel (leraren) wordt gerekend al het personeel dat geregistreerd staat met een leraarschaal ...

  Vraag en antwoord

 7. Welke peildatum hanteert het ministerie van OCW voor de monitor functiemix?

  De ontwikkeling van de functiemix wordt op verzoek van de Tweede Kamer tweemaal per jaar op 1 maart en 1 oktober gemeten. De ...

  Vraag en antwoord

 8. Zijn de budgetten voor de functiemix geoormerkt?

  De middelen voor de versterking van de landelijke functiemix (voor PO en VO) zijn opgenomen in de lumpsum. De middelen voor de ...

  Vraag en antwoord

 9. Zijn de schoolbesturen gehouden aan het realiseren van een groeipercentage of moeten zij voldoen aan een absolute doelstelling?

  Alle schoolbesturen moeten toewerken naar het behalen van een absolute doelstelling. De doelstellingen zoals deze in het ...

  Vraag en antwoord

 10. Hoe maak ik goede functies? Zijn er voorbeelden van functies die met functiemix in het leven zijn geroepen?

  Om te komen tot ‘goede’ functies, die passen in uw organisatie, is het belangrijk de taken en competenties in de functieprofielen ...

  Vraag en antwoord

Ga naar