Functiemix PO

Professioneel personeelsbeleid als kwalitatieve impuls voor uw organisatie 

Personeelsbeleid waarin ruimte wordt gemaakt voor een evenwichtige verdeling van leraren over verschillende functies (L10/L11/L12) kan voor elk schoolbestuur een kwalitatieve impuls van de gehele organisatie betekenen. Zo hebben veel schoolbesturen het ook al ingezet: een koppeling van nieuwe functies aan scholing en beloning die is ingebed in een professioneel personeelsbeleid. 

Door de vele veranderingen in het onderwijs wordt het professionaliseren van het personeelsbeleid steeds belangrijker. De veranderingen, zoals digitalisering, krimp en passend onderwijs, stellen immers andere eisen aan leraren, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Het is dus van belang dat leraren zich blijven ontwikkelen. Zij zijn dé sleutelfactor in het leren van leerlingen – en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Dit vraagt om professioneel personeelsbeleid, gericht op doorgroeimogelijkheden voor leraren, nieuwe functies en een daaraan gekoppelde beloning. Daarmee werkt u aan een belangrijke bouwsteen van het onderwijs: de bekwaamheid en effectiviteit van leraren.

De veranderingen stellen ook eisen aan de teams van leraren. Met professioneel personeelsbeleid kunnen scholen gericht de lerarenteams verder professionaliseren. Een team waarin ieder teamlid zijn kwaliteiten en kennis inzet om samen alle leerlingen goed onderwijs te geven en waar collega’s elkaars kwaliteiten kennen en benutten.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws