Leraar

Uw persoonlijke ontwikkeling in eigen hand

Bent u toe aan een volgende stap? Staat u te trappelen om door te groeien in het onderwijs? Wilt u zich bijvoorbeeld vakinhoudelijk verdiepen? Of wilt u zich juist specialiseren in het lesgeven aan zorgleerlingen? 

Doorgroeien in het onderwijs

Blijf als professional aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en investeer in uw eigen ontwikkeling. Bespreek met uw leidinggevende of uw ambities vertaald kunnen worden in een functie in een hogere schaal. U kunt hiervoor gebruik maken van de door de sociale partners opgestelde voorbeeldfuncties

Functiebouwwerk

In de cao primair onderwijs is door de sociale partners ruimte gemaakt voor verschillende functies en bijbehorende doorgroei- en salarismogelijkheden. Zo kan een leraar benoemd worden in een L10, L11 of L12 functie. De functieschalen kunnen een effectief middel zijn om uw ambities concreet te maken. Ga in overleg met uw leidinggevende eens na op welke manier u de L11- of L12-functie zou willen invullen. Een invulling die past bij het lerarenteam en de visie van de school. Vervolgens kunt u onderzoeken welke ontwikkeling en scholing daarbij past. Zo kan elke leraar doen waar hij of zij goed in is met meer tevredenheid én een effectievere en efficiëntere taakverdeling.