Leraar

Uw persoonlijke ontwikkeling in eigen hand

Bent u toe aan een volgende stap? Staat u te trappelen om door te groeien in het onderwijs? Wilt u zich bijvoorbeeld vakinhoudelijk verdiepen? Of wilt u zich juist specialiseren in het lesgeven aan zorgleerlingen? 

Doorgroeien in het onderwijs

Blijf als professional aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en investeer in uw eigen ontwikkeling. Via de functiemix kunt u daar een nieuwe impuls aan geven. Bespreek met uw leidinggevende of uw ambities zo benut kunnen worden dat het onderwijs op uw school verder te verbeteren.  

Functiemix

De functiemix kan een effectief middel zijn om uw ambities concreet te maken. Ga in overleg met uw leidinggevende eens na op welke manier u de LB- of LC-functie zou willen invullen. Een invulling die past bij het lerarenteam en de visie van de school. Vervolgens kunt u onderzoeken welke ontwikkeling en scholing daarbij past. Zo kan elke leraar doen waar hij of zij goed in is met meer tevredenheid én een effectievere en efficiëntere taakverdeling.

Door bredere toepassing van de functiemix kan het aandeel LB-functies in het basisonderwijs verder groeien tot minimaal 40%. In het speciaal basisonderwijs is ruimte voor 14% LC-functies. 

Zie ook