Medezeggenschap

Zit u in een medezeggenschapsraad en wilt u dat het personeelsbeleid verder wordt geprofessionaliseerd, waar ambitieuze leraren een kans krijgen om door te groeien en waar gewerkt wordt aan effectieve teams? In de cao primair onderwijs is ruimte gemaakt voor verschillende functies en bijbehorende salarisschalen. Of het nu gaat om mensen die zich breed willen ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied of zich willen specialiseren in lesgeven aan (zorg)leerlingen. Groeien als leraar en groeien als team, het kan!

U als lid van de medezeggenschapsraad heeft inspraak in de wijze waarop het bestuur ruimte maakt voor inschaling van leraren in verschillende functies. U kunt ervoor zorgen dat het personeelsbeleid en de invulling van de verschillende functies op de agenda staat bij de bespreking van de school- en beleidsplannen. U kunt het bestuur daarbij vragen om een duidelijke ambitie te formuleren voor de ruimte die wordt gecreeërd voor hogere salarisschalen. 

U kunt hiervoor gebruik maken van de door de sociale partners opgestelde voorbeeldfuncties.