Medezeggenschap

Zit u in een medezeggenschapsraad en wilt u dat het personeelsbeleid verder wordt geprofessionaliseerd, waar ambitieuze leraren een kans krijgen om door te groeien en waar gewerkt wordt aan effectieve teams? Met de invoering van de functiemix kan dat. Of het nu gaat om mensen die zich breed willen ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied of zich willen specialiseren in lesgeven aan (zorg)leerlingen. Groeien als leraar en groeien als team, het kan!

Met de versterking van de functiemix kunnen scholen op meerdere niveaus (salarisschalen) lerarenfuncties invoeren. Scholen krijgen er extra geld voor. U als lid van de medezeggenschapsraad heeft hier inspraak in. U kunt ervoor zorgen dat het personeelsbeleid en de functiemix op de agenda staat bij de bespreking van de school- en beleidsplannen. En er uw advies over uitbrengen.

Door bredere toepassing van de functiemix kan het aandeel LB-functies in het basisonderwijs verder groeien tot minimaal 40%. In het speciaal basisonderwijs is ruimte voor 14% LC-functies.

Meer weten over invoering van de functiemix? En over de integratie ervan in de school- en (personeel)beleidsplannen? Op deze website vindt u meer informatie.