Zorg dat de ontwikkeling van de individuele leerkracht in lijn is met de ontwikkeling van de school!

De ontwikkeling van de individuele leerkracht dient te passen bij de ontwikkeling van de school/schoolbestuur! Dat was de centrale boodschap van Simone Walvisch (vicevoorzitter PO Raad) tijdens de landelijke bijeenkomst over nascholing van de PO Raad. Vanzelfsprekend is het dan ook zaak dat de nascholingsvraag en het opleidingsaanbod goed op elkaar aansluiten. Kortom: doet een leerkracht een opleiding die past bij de ontwikkeling van de organisatie en bij de eigen ontwikkeling?

Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ wordt naar dezelfde aansluiting tussen de wensen van de organisatie en die van de leraren gezocht. Het behalen van het afgesproken functiemixpercentage is geen doel op zich, maar het hebben van de juiste mix van talenten binnen een lerarenteam wel. Om de uitdagingen voor het onderwijs van de toekomst tegemoet te treden is het van belang dat alle HRM-bouwstenen binnen schoolorganisaties actueel en op orde zijn.  Twee adviseurs van Edunamics hebben tijdens de workshop: Effectieve nascholing: een praktische aanpak hun ervaringen gedeeld vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’

In hun dagelijkse praktijk ziet Edunamics bij veel schoolbesturen dat in de loop der jaren alle bouwstenen van het HRM-beleid zijn ingevuld maar helaas niet altijd meer in samenhang tot elkaar staan. Door gewijzigde externe ontwikkelingen (zoals de cao), nieuw leiderschap (nieuwe leden in het bestuur) en nieuwe inzichten (participatie maatschappij) raken de bouwstenen uit balans. Edunamics heeft, samen met Berenschot, een aanpak ontwikkeld waarbij schoolbesturen worden geholpen de bouwstenen weer met elkaar in balans te brengen en te borgen. Ze heeft gemerkt dat besturen daarmee in staat zijn de functiemix (maar ook nascholing) in de juiste context een impuls te geven zodat de inhoudelijke doelstelling ervan (differentiëren op inhoud in de teams) ook echt wordt gehaald.

In het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik van deze aanpak en ondersteuning. Wilt u actief zelf aan de slag? Meld u zich dan aan voor een individueel traject! Wilt snel en laagdrempelig leren uit de praktijk? U kunt zich dan aanmelden voor de zogenaamde alliantiefabriek.