Schoolbestuur

Maak uw visie en ambitie waar met professioneel personeelsbeleid

Wilt u als schoolbestuurder adequater kunnen reageren op de ontwikkelingen die zich in en rondom de school afspelen? Wilt u dat uw school zich beter en transparanter kan presenteren richting ouders, leerlingen en omgeving? Maak uw school slagvaardiger door in te zetten op professioneel personeelsbeleid, een divers lerarenteam waar uw onderwijstalent zich blijft ontwikkelen. En maak daarmee u school aantrekkelijk voor aanstormend, goed opgeleid talent. 

Functiebouwwerk

In de cao primair onderwijs is ruimte gemaakt om leraren in verschillende functies en bijpassende salarisschalen te benoemen. Als bestuur kunt u deze ambities hoger op de agenda zetten. Zo ontstaat er handelingsruimte voor u als bestuur om met de school en het team invulling te geven aan organisatieontwikkeling, kennisuitwisseling en een gezamenlijke doel. U kunt hiervoor gebruik maken van de door de sociale partners opgestelde voorbeeldfuncties.

Voordeel

U kunt zorgen voor meer mobiliteit en bredere inzetbaarheid van personeel binnen de school én binnen het bestuur. Door een lerende cultuur in de school te creëren kunnen schoolleiders en leraren zelf meer sturen op professionelere kwaliteitszorg. Sterker nog, leraren zullen elkaar aanmoedigen om de lat hoog te leggen. Daarnaast kan er flexibel worden gereageerd op de vele ontwikkelingen die steeds sneller elkaar opvolgen. Zowel van binnenuit als van buitenaf.