Schoolleider

Verbind uw onderwijstalent aan uw school

Wilt u werken aan een divers lerarenteam? Een team waar ieders specifieke kwaliteiten optimaal worden benut? En kennen uw leraren elkaars kwaliteiten? Is het van elkaar duidelijk wat ieders rol binnen het team is? 

Een sterk en divers team is een sleutelfactor voor het creëren van een leerklimaat voor de leraren en daarmee beter onderwijs voor de leerlingen. Om uw leerlingen optimale kansen te geven is het belangrijk dat uw leraren zich blijven ontwikkelen. Dat vraagt om professioneel personeelsbeleid dat erop is gericht om de leraren te stimuleren zich door te blijven ontwikkelen. 

Heeft u nu al leraren in dienst die door willen groeien? Leraren die zich vakinhoudelijk willen ontwikkelen of zich willen specialiseren in het lesgeven aan bepaalde (zorg)leerlingen? Als schoolleider heeft u de mogelijkheid om leraren te prikkelen, onderscheid te maken in functies en samen met het bestuur het strategisch personeelsbeleid vorm te geven op de werkvloer. Een personeelsbeleid dat in lijn is met de onderwijsvisie van uw organisatie.

De functiemix

Via de versterking van de functiemix kunt u als schoolleider de diversiteit en dynamiek in uw  lerarenteam  verhogen door aantrekkelijke loopbaanpaden voor uw leraren te creëren.  Door bredere toepassing van de functiemix kan het aandeel LB-functies in het basisonderwijs verder groeien tot minimaal 40%. In het speciaal basisonderwijs is ruimte voor 14% LC-functies. 

Voordeel

U kunt met uw school bouwen aan echte teamontwikkeling, effectieve taakverdeling, doelgerichte focus op werkzaamheden, hogere motivatie en gedeelde verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling. U maakt uw team namelijk zelf medeverantwoordelijk voor de visie en er is meer erkenning voor de verschillende rollen in het team. Tot slot kunt uw werken aan een sterkere gesprekscyclus door dat er daadwerkelijk verschillende doorgroeimogelijkheden zijn.