Hoe maak ik goede functies? Zijn er voorbeelden van functies die met de functiemix in het leven zijn geroepen?

Ja er zijn voorbeelden van functies beschikbaar. Voor werkgevers bestaat al meerdere jaren de mogelijkheid om zelf functieomschrijvingen volgens de FUWA PO en VO te ontwikkelen. Deze kunt u ook gebruiken voor de functiemix.

Ook op deze site vindt u voorbeeldfuncties LB voor het basisonderwijs en LC voor het speciaal (basis) onderwijs die door de sociale partners zijn voorgesteld.

Om te komen tot ‘goede’ functies, die passen in uw organisatie, is het belangrijk de taken en competenties in de functieprofielen te koppelen aan uw onderwijs en organisatievisie. Hierdoor wordt verbinding gelegd tussen de profielen en het handelen van mensen op de werkvloer in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om juist vooruit te kijken en functies te ontwikkelen die uw organisatie versterken met het oog op de toekomst. Om draagvlak en herkenbaarheid binnen de organisatie te creëren kan het helpen om gezamenlijk met teams de profielen (door) te ontwikkelen.