Maakt mijn school voldoende voortgang met de functiemix?

Op deze site  kunnen alle betrokkenen de ontwikkeling van de functiemix volgen op school- en bestuursniveau, evenals de ontwikkeling per schoolsoort en per sector. Op deze website wordt niet alleen de functiemix (de verdeling van leraren over de salarisschalen) weergegeven. U vindt er ook aanvullende informatie over het personeel en de leerlingen van een school, bijvoorbeeld het aantal leraren (in fte’s).

Wanneer u ziet dat u de resultaten niet zijn behaald, kunt u door nu stappen te nemen tijdig bijsturen. Het is belangrijk gezamenlijk na te denken over uw visie op onderwijskwaliteit en daar de organisatie op in te richten. Belangrijke stappen zijn het helder omschrijven van uw visie op onderwijs en uw onderwijsorganisatie, het vertalen naar uw functiebouwwerk, constructief overleg met de P(G)MR, het opstellen of aanscherpen van functieprofielen, het voeren van (sollicitatie of ontwikkel)gesprekken en het motiveren van teams en leraren.