Waar moet een leraar aan voldoen om in aanmerking te komen voor een LB-functie in het kader van de functiemix?

De schoolleiding zal met de P(G)MR samen een functiegebouw moeten creëren waarin de leraren meer mogelijkheden krijgen om door te groeien naar LB en LC-functies. Voor dit functiegebouw zijn enkele aanvullende afspraken gemaakt tussen de sociale partners (en vastgelegd in de cao). Zo hebben de sociale partners afgesproken dat de nieuwe LB- en LC-functies uitsluitend bestemd zijn voor leraren met lesgeven als hoofdtaak, dat wil zeggen dat zij voor meer dan circa 50% belast moeten zijn met een lestaak.

U bepaalt zelf hoe hoog de lat te leggen in het competentieprofiel en hoe de functies in uw organisatie er precies uitzien. Een aansprekend profiel motiveert leraren te solliciteren voor een nieuwe functie. Naast kwalificaties, kan werk- en denkniveau een belangrijk criterium zijn.