Welke peildatum hanteert het ministerie voor de monitor Functiemix?

Voor het monitoren van de ontwikkeling van de functiemix wordt de peildatum 1 oktober gehanteerd. Deze gegevens zijn in het voorjaar van het daarop volgende jaar beschikbaar via onderstaande link.