Functiemix VO

Goed onderwijs is van groot belang voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd komen er veel uitdagingen af op de scholen. Denk aan digitalisering, passend onderwijs, krimp en de bezuinigingen. Met elkaar kunnen we deze uitdagingen aan. Met een passende onderwijsvisie, met diverse teams, goed opgeleide leraren die zich blijven ontwikkelen en goed personeelsbeleid. 

Scholen creëren scholen een  uitdagende werkomgeving en stimuleren het potentieel van leraren. En daarmee werken we aan het doel van het onderwijs, namelijk het stimuleren van talenten van leerlingen.

De functiemix biedt mogelijkheden, zoals is afgesproken door werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW. Op basis van goed personeelsbeleid kunnen scholen middels leerkrachten die meer willen en kunnen, de mogelijkheid bieden carrière te maken voor de klas.