Medezeggenschapsraad

Zit u in een medezeggenschapsraad van een school die ambitieuze leraren kansen wil bieden op promotie? Met de invoering van de functiemix kan dat. Of het nu gaat om mensen die zich willen ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied of zich willen specialiseren in lesgeven aan (zorg)leerlingen. Groeien als leraar, het kan!

Met de versterking van de functiemix kunnen scholen op meerdere niveaus (salarisschalen) lerarenfuncties invoeren. Scholen krijgen er extra geld voor en moeten er dus werk van maken. U als lid van de medezeggenschapsraad heeft ook een vinger in de pap. U kunt ervoor zorgen dat de functiemix op de agenda staat bij de bespreking van de school- en (personeel)beleidsplannen. En er uw advies over uitbrengen.

Met de invoering van de functiemix kan het aandeel LB-functies in het basisonderwijs tot 40 procent stijgen, in het speciaal (basis) onderwijs komt ruimte voor 14 procent LC- functies. In het voorgezet onderwijs is er ruimte voor een groei van het aantal LC- of LD-functies naar 56 procent. In de Randstad ligt dit percentage zelfs nog hoger, op 85 procent.

Meer weten over invoering van de functiemix? En over de integratie ervan in de school- en (personeel)beleidsplannen? Op deze website vindt u de gewenste informatie.

Kalender invoering functiemix VO

Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen nog tot 2014 jaarlijks extra geld om meer leraren een LC- of LD functie te geven (de invoering van de ‘functiemix’). Volgens de cao moet elke school de nieuwe functiemix ook in jaarlijkse stappen realiseren. Dit betekent dus dat het aandeel LC en/of LD-functies elk jaar verhoogd wordt. En wel zo dat de verplichte groeipercentages in 2011 en 2014 gehaald worden. Per school wordt in een meerjarenplan vastgelegd hoe dit precies gebeurt.Gebruik de Kalender invoer functiemix om voor uw school de functiemix verder in te voeren