Schoolleiders

Heeft u leraren in dienst die staan te trappelen om door te groeien? Mensen die zich willen ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied of specialiseren in lesgeven aan (zorg)leerlingen? Met de versterking van de functiemix kunt u uw leraren extra belonen voor hun prestaties. Zo bindt u onderwijstalent aan uw school.

De versterking van de functiemix biedt scholen de mogelijkheid lerarenfuncties op meerdere niveaus (salarisschalen) naast elkaar in te voeren. Scholen krijgen er extra geld voor. Ook uw school. Dus maak er werk van en biedt uw mensen die carrièrekansen!

Met de invoering van de functiemix kan het aandeel LB-functies in het basisonderwijs tot 40 procent stijgen, in het speciaal (basis) onderwijs komt ruimte voor 14 procent LC- functies. In het voorgezet onderwijs is er ruimte voor een groei van het aantal LC- of LD-functies naar 56 procent. In de Randstad ligt dit percentage zelfs nog hoger, op 85 procent.

Wilt u weten hoe u de functiemix precies kunt invoeren? En hoe u deze kunt integreren binnen het personeelsbeleid? Ga via deze website naar de gewenste informatie.

Beslisdocument functiemix VO

De functiemix vraagt een zorgvuldige benadering en gewogen aanpak. Om u daarbij te ondersteunen is in opdracht van de bonden en de VO-raad een instrument ontwikkeld. Het instrument is gebaseerd op praktijkervaring van schoolbesturen. Het geeft u zicht op belangrijke beslissingen die u moet nemen bij het invoeren van de functiemix.

Kalender invoering functiemix VO

Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen nog tot 2014 jaarlijks extra geld om meer leraren een LC- of LD functie te geven (de invoering van de ‘functiemix’). Volgens de cao moet elke school de nieuwe functiemix ook in jaarlijkse stappen realiseren. Dit betekent dus dat het aandeel LC en/of LD-functies elk jaar verhoogd wordt. En wel zo dat de verplichte groeipercentages in 2011 en 2014 gehaald worden. Per school wordt in een meerjarenplan vastgelegd hoe dit precies gebeurt.Gebruik de Kalender invoer functiemixom voor uw school de functiemix verder in te voeren