Hoe maak ik goede functies? Zijn er voorbeelden van functies die met functiemix in het leven zijn geroepen?

Om te komen tot ‘goede’ functies, die passen in uw organisatie, is het belangrijk de taken en competenties in de functieprofielen te koppelen aan uw onderwijs en organisatievisie. Hierdoor wordt verbinding gelegd tussen de profielen en het handelen van mensen op de werkvloer in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om juist vooruit te kijken en functies te ontwikkelen die uw organisatie versterken met het oog op de toekomst. Om draagvlak en herkenbaarheid binnen de organisatie te creëren kan het helpen om gezamenlijk met teams de profielen (door) te ontwikkelen.

Voor het VO zijn er voorbeeldfuncties ontwikkeld. Het gaat hierbij om de basisfunctie docent en differentiërende factoren voor de verschillende niveaus daarin (LB, LC, LD). Deze voorbeeldfuncties zijn opgenomen als bijlage bij de Brochure convenant LeerKracht, invulling docentfuncties VO.