Is de functiemix ook een garantie voor de verbetering van het onderwijs? Wie bepaalt de promotiecriteria en de kwaliteitseisen?

Goede leraren kunnen door middel van de functiemix, aan de hand van objectieve promotiecriteria extra worden beloond. Het gaat hierbij om leraren die een groot deel van hun contracturen aan lesgevende taken besteden. De criteria waaraan leraren in de verschillende schalen moeten voldoen, worden uitgewerkt en vastgelegd op drie niveaus: tripartiet (in de convenanten), bipartiet (tussen de sociale partners in de CAO en in voorbeeldfuncties) en op schoolniveau tussen de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

De functiemix is bedoeld om de positie van leraren te versterken. Dat gebeurt door leraren die kwalitatief hoogwaardig lesgeven of didactisch iets extra’s te bieden hebben de kans op een hogere beloning te geven. Op die manier hebben schoolbesturen de mogelijkheid om het vak van leraar aantrekkelijk te maken en houden: nu en in de toekomst. Want een goede leraar is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van leerlingen.