Wat is de rol van het schoolbestuur en schoolleider, maar ook medezeggenschapsraad en P&O bij het versterken van de functiemix?

De functiemix kan schoolbesturen en schoolleiders helpen bij het realiseren van hun visie en het behalen van langetermijndoelstellingen. Op basis van de ideeën waar de scholen of school over een paar jaar moet staan, kunnen bestuurders en schoolleiders de functiemix daarvoor inzetten. De functiemix kan een plek krijgen in het functiebouwwerk en personeelsbeleid. Het gaat om het inzetten van leraren op hun competenties, doorgroeimogelijkheden koppelen aan beloning en de verbinding met de beoordelingssystematiek.

Als P&O’er ondersteun je de schoolleiding en leraren op het gebied van personeel en organisatie en daarmee professionalisering. Het is belangrijk om in het HRM-beleid en bij ontwikkelgesprekken de functiemix mee te nemen.

Als MR-lid denk je mee over de ontwikkelingen binnen de school en ben je een belangrijke gesprekspartner wanneer het gaat om het functiebouwwerk. Bij de instemming met de formatie is het belangrijk ook aan de functiemix te denken.

De functiemix is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!