Welke peildatum hanteert het ministerie van OCW voor de monitor functiemix?

De ontwikkeling van de functiemix wordt op verzoek van de Tweede Kamer tweemaal per jaar op 1 maart en 1 oktober gemeten. De resultaten worden in respectievelijk begin mei in de Voortgangsprapportage Leerkracht en op de derde dinsdag van september middels de Nota Werken in het Onderwijs door de bewindslieden aan de Tweede Kamer aangeboden.

De recente cijfers rondom de ontwikkeling van de functiemix kunt u via de website xx achterhalen. Deze website wordt twee keer per jaar geupdate: in het voorjaar wordt de tussenstand gemeten in oktober van het voorgaande jaar gepubliceerd en in het najaar worden de cijfers van maart van het zelfde kalenderjaar gepubliceerd.