Welke personen worden in de meting functiemix opgenomen?

Tot het onderwijzend personeel (leraren) wordt gerekend al het personeel dat geregistreerd staat met een leraarschaal (salarisschaal LA-LE), ongeacht feitelijke taken.

Leraren in opleiding tellen niet mee, ook niet als zij met een leraarschaal (L-schaal) staan geregistreerd. Ook tot het onderwijzende personeel (leraren) wordt gerekend personeel in de functiecategorie ‘leraar’ en salarisschaal 9-13. Deze numerieke schalen worden geteld als respectievelijk LA-LE. Leraren tellen voor hun deeltijdfactor of voltijdequivalent mee. Deze wordt niet aangepast voor BAPO of ander verlof. Vervangend personeel telt niet mee. Als ‘vervangende’ leraren niet herkenbaar als vervanger staan geregistreerd, tellen ze noodzakelijkerwijs mee in de monitoring van de functiemix van de school.