Zijn de schoolbesturen gehouden aan het realiseren van een groeipercentage of moeten zij voldoen aan een absolute doelstelling?

Alle schoolbesturen moeten toewerken naar het behalen van een absolute doelstelling. De doelstellingen zoals deze in het Convenant Leerkracht zijn afgesproken op sector- en op bestuursniveau zijn als volgt:

De functiemix wordt versterkt met een bepaald groeipercentage bovenop de mulmeting. Er zijn twee groeipercentages vastgelegd in het convenant, één voor scholen binnen de Randstadregio’s en één voor scholen daarbuiten. Binnen of buiten deze regio’s gelden dezelfde percentages voor alle scholen.