Individuele ondersteuning

Krijg kosteloos maatwerkbegeleiding voor een verder professionalisering

Elk schoolbestuur heeft sterke teams nodig op de scholen. Hoe divers zijn uw teams binnen de scholen? Kennen collega’s elkaars kwaliteiten en die van zichzelf? Sluiten die goed aan bij de onderwijsvisie en bij wat nodig is om die visie te realiseren? En welke doorgroeimogelijkheden er eigenlijk zijn voor uw medewerkers? Hoe kunt u ervoor zorgen dat leerkrachten zelf regie voeren op hun eigen ontwikkeling?

Een kosteloos individueel traject geeft een schoolbestuur die nog veel moet realiseren inzicht in de bovenstaande vragen maar nog meer een concreet routeplan (HR-kalender). De accenten liggen hierbij op:

  • Aansluiten op visie en strategie schoolbestuur
  • Juiste samenstelling van de teams
  • Eigen regie op persoonlijke ontwikkeling leerkrachten
  • Adequaat HR instrumentarium

Vanuit uw ontwikkelperspectief wordt niet alleen gekeken welke onderdelen ontwikkeld moeten worden, ook wordt ontdekt op welke onderdelen allianties kunnen worden aangegaan met andere besturen en/of externe specialisten.

In drie stappen kunt u met uw scholen een sprong voorwaarts maken:

  • Analyse (invullen zelftest PO-raad)
  • Prioriteren en activeren (met elkaar de juiste keuzes maken)
  • Afspraken maken en borgen (opstellen/aanpassen van personeelsbeleid en een routeplan opstellen)

Heeft u interesse in een individueel traject*? Vul dan onderstaand contactformulier in dan nemen we binnen 2 weken contact met u op.

Contact