Toolbox

Wilt u uw organisatie een kwalitatieve impuls geven? Wilt u concreet aan de slag met het professionaliseren van personeelsbeleid? Hieronder vindt u handige tips en tools om hiermee aan de slag te gaan. Hou deze toolbox in de gaten, want hij zal aangevuld worden. 

Instrumenten

Wilt u meer weten hoe u de functiemix kunt gebruiken om uw organisatie een kwalitatieve boost te geven? Bekijk dan de brochure ‘Doorgroei mogelijkheden in het primair onderwijs’.  Dit is een uitgave van de sociale partners en het ministerie van OCW. U lees in deze brochure alles over de professionalisering, het realiseren van breed samengestelde teams, personeelsbeleid en de verdere versterking van de functiemix.

Wilt u weten waar uw organisatie staat? Beantwoord dan tien vragen en u  krijgt een globaal beeld over de doorvertaling van uw visie en personeelsbeleid.

Wilt u meer informatie over de formele stappen om de functiemix praktisch in uw school in te bedden? Bekijk dan de handreiking ‘Functiemix geen doel maar middel’

Wilt u verder nadenken over de ontwikkeling van uw professionaliseringsbeleid en de voorzieningen uit de cao gebruiken? Bekijk dan de toolbox van de PO-raad.

Wilt u meer informatie over de ervaren knelpunten bij de invoering van de functiemix en mogelijke oplossingen? Bekijk dan de infographic over de haalbaarheid van de doelen van de functiemix.

Wil u het gesprek aan gaan met medewerkers over mobiliteit tussen scholen? Dan kunt u de ‘Argumentenkaart voor Horizontale mobiliteit’ raadplegen.