Cijfers Functiemix 2015 beschikbaar

De cijfers over de functiemix per instelling met peildatum 1 oktober 2015 zijn nu beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is het aandeel leraren in schaal LB licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. In het vo zijn de percentages vrijwel gelijk aan die van  2014. Ongeveer 42 procent van de leraren zit in schaal LB, 31 procent in schaal LC en 27 procent in schaal LD.

Lerares met leerling

In het primair onderwijs blijft de realisatie achter bij de doelstellingen. In deze sector geven de sociale partners en het ministerie van OCW een extra kwalitatieve impuls aan de functiemix. Met deze impuls zetten zij gezamenlijk in op het verder professionaliseren van het personeelsbeleid in het primair onderwijs met het gebruik van de functiemix als instrument hierbij. Meer informatie kunt u vinden op de pagina ondersteuningsaanbod PO.

Ook de nieuwste cijfers met de salarismix van de instellingen in het mbo zijn beschikbaar. In deze sector zijn afspraken gemaakt op instellingsniveau.     

In de functiemix database kunt u zien hoe uw school zich verhoudt tot andere scholen en/of het sectorgemiddelde.  

Functiemix basisonderwijs In fte's, in procenten
Salarisschaal LASalarisschaal LBSalarisschaal LC
201185,914,00,1
201282,017,90,2
201378,721,10,2
201475,524,20,3
201574,125,50,3

Tot voor kort werden vrijwel alle leraren in het bao in schaal LA uitbetaald. In de afgelopen jaren is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 74,1% in oktober 2015. Het aandeel leraren in schaal LB nam juist toe tot 25,5% in oktober 2015. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.

DUO: Salarisadministratie instellingen Brontabel als csv (153 bytes)
Functiemix voortgezet onderwijs In fte's; in procenten
Salarisschaal LBSalarisschaal LCSalarisschaal LDSalarisschaal LE
201148,631,119,90,2
201247,831,620,30,2
201346,732,320,80,2
20144230,527,20,2
201541,73126,90,2

In oktober 2015 werd het grootste deel van de leraren in salarisschaal LB uitbetaald (41,7%). Daarna volgden salarisschaal LC (31%), salarisschaal LD (26,9%) en tot slot ontving een zeer klein deel salarisschaal LE (0,2%). In voorgaande jaren is de functiemix, ofwel de verdeling van leraren naar salarisschaal, flink verbeterd. De overheid heeft hier extra middelen voor beschikbaar gesteld.

DUO: Salarisadministratie instellingen Brontabel als csv (191 bytes)