Cijfers Functiemix 2016 beschikbaar

DUO heeft de functiemixcijfers met peildatum 1 oktober 2016 opgeleverd. In het basisonderwijs is een hele lichte stijging te zien van het aandeel leraren in schaal LB, van 25,5% in 2015 naar 26,0% in 2016. De doelstelling van 40% LB is daarmee nog steeds niet gehaald.

Lerares met leerling
Functiemix ontwikkeling basisonderwijs
BAO LABAO LBBAO LC
201185,8140,1
20128217,90,2
201378,621,10,2
201475,524,20,3
201574,125,50,3
201673,6260,3
Doel58*v40*v2*v
DUO Brontabel als csv (157 bytes)
Functiemix ontwikkeling voortgezet onderwijs - randstad
VO LBVO LCVO LD LE
201136,542,920,4
201236,44320,5
201335,343,521,1
201431,540,228,3
201531,540,128,3
201632,739,327,8
Doel16*v55*v29*v
DUO Brontabel als csv (168 bytes)
Functiemix ontwikkeling voortgezet onderwijs - niet-randstad
VO LBVO LCVO LD LE
20115722,820
201255,723,720,5
201354,524,420,8
201449,423,826,7
201548,824,626,1
201649,524,825,3
Doel46*v27*v27*v
DUO Brontabel als csv (166 bytes)

In het voortgezet onderwijs is het aandeel LB schalen iets gestegen en schaal LC en LD iets gedaald. De doelstelling LD voor 2014 voor de Randstad (29%) en niet-Randstad (27%) is bijna gehaald. Ook de doelstelling LC voor de niet-Randstad (27%) gaat in de goede richting. De doelstelling LC voor de Randstad (55%) is nog niet gehaald. Dat geldt ook voor VO-totaal.

In 2016 is een traject gestart om schoolbesturen in het primair onderwijs te ondersteunen om de functiemix op een beleidsrijke manier te versterken (via het verbeteren van het HRM-beleid). De eerste concrete resultaten van dit traject zullen naar verwachting pas in de cijfers vanaf 2017 zichtbaar worden.

Realisatie per bestuur/school

In de functiemix database staan alle gegevens per instelling, voor zowel PO, VO als MBO.