Regionale ondersteuning

Professioneel personeelsbeleid en diversiteit in teams

Hoe zorg je dat het HR-beleid ondersteunend is aan de ambities van de school? Wat kun je doen om meer professionele ruimte voor leraren te creëren? Hoe stimuleer je dat leraren zich blijven ontwikkelen en eventueel specialiseren? Hoe vergroot je de diversiteit in het team? Kortom: hoe geef je als schoolbestuurder leiding en richting aan professioneel personeelsbeleid om zo de kwalitatieve doelstellingen van je school cq scholen te verbeteren? Vragen waar veel schoolbestuurders in het basisonderwijs mee bezig zijn en andere bestuurders al stappen in hebben gezet.

In 2016 zijn er 5 regionale bijeenkomsten georganiseerd aan de hand van een innovatieve werkmethode de ‘Alliantiefabriek’. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers handvatten en goede voorbeelden gekregen hoe om te gaan met hun personeelsbeleid en hebben zij ideeën uitgewisseld met collega-bestuurders.

De Alliantiefabriek is een door Berenschot ontwikkelde werkwijze, om op specifieke thema’s allianties te smeden tussen partijen. In de Alliantiefabriek gaat het om de koppeling van aanbod en vraag en het uitwisselen van kennis en ervaring. Anders gezegd: leren van, met én over elkaar. De Alliantiefabriek met als thema ‘Professioneel personeelsbeleid en diversiteit in teams’ vormt een belangrijk onderdeel van de kwalitatieve impuls voor de functiemix die dit jaar is ingezet. Voor meer informatie over De  Alliantiefabriek kijk op www.Alliantiefabriek.nl of https://www.youtube.com/watch?v=LXvsLVInqzw